Seguretat alimentària

Elaborem i lliurem un Manual d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC) adaptat a les característiques particulars del centre on s’ubica la cuina i servei de restauració.

El Control d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics es realitza pel nostre equip de SUPERVISIÓ encarregat de comprovar el compliment de les màximes exigències de qualitat i seguretat alimentària.

Recollides de Mostres de Superfícies, Utensilis i Persones.

Realitzem Controls higiènics i sanitaris periòdicament.

Tornar