DIETÈTICA

El nostre objectiu és oferir una alimentació equilibrada, que alhora ofereixi prou varietat i interès.

Menús

Comptem amb un departament de dietètica i nutrició encarregat del disseny dels menús.

Menús amb una aportació energètica adequada; que promoguin els hàbits alimentaris saludables.

Pensats en una compensació nutricional, entre: Proteïnes / Vitamines; Fruita / Lactis. Adaptant el gust i quantitats per necessitats.

PROMOVEM LA “DIETA MEDITERRÀNIA”

Tornar