SUPERVISIÓ

El centre disposarà d’un supervisor que estarà en contacte directe i permanent amb la direcció realitzant un seguiment personal del servei, de las qualitats i de l’acceptació dels nostres menús i l’atendrà de forma totalment personalitzada, escoltant suggeriments i aportant idees de millora i solucions.

Algunes de les responsabilitats més importants d’aquesta figura inclouen el següent:

· Direcció tècnica sobre la plantilla de cuina: control i distribució de torns, horaris i tasques.
· Adaptació dels menús amb el Client.
· Programació de l’aprovisionament.
· Control dels aliments elaborats i del servei.
· Manteniment de les instal·lacions, efectuant les sol·licituds de manteniment oportunes i els inventaris que siguin requerits.
· Organització i supervisió de la neteja.
· Compliment de les normes higiènic-sanitàries necessàries a la manipulació dels aliments.
· Mantenir reunions puntuals amb el Client per tal d’informar sobre l’estat actual i els resultats del servei d’alimentació.
· Enquestes de satisfacció.

Tornar