Menús especials

Elaborem menús especials per a aquells casos que ho requereixin per prescripció facultativa
o altres causes diverses, com a religió o cultura.

Exemples de dietes:

• Dieta Astringent
• Dieta Diabètica
• Dieta Hipocalòrica
• Dieta Triturada

• Dieta Basal.
• Dieta Règimen
• Dieta Tova – semi tova
• Dieta Protecció Gàstrica

I per les dates assenyalades elaborem també menús o postres especials seguint la tradició de cada comunitat i les indicacions de la Direcció del centre

· 24 de desembre
· dia de Nadal
· Cap d’any
· 1 de gener

· Reis
· Divendres Sant
· dia de la “Mona”
· Sant Joan

· dia de Tots Sants
· festes locals

Tornar